30 آذر آخرین مهلت ارسال دعوتنامه سهام عدالت

رئیس کل سازمان خصوصی سازی.با اشاره به ارسال 45 میلیون فرم دعوتنامه برای تخصیص سهام عدالت به واجدین شرایط اعلام کرد، تا کنون 41 میلیون و 600 هزار نفر این فرم ها را تکمیل کرده و به تعاونی های سهام عدالت استان ها و شهرستان ها داده اند.
  محمدرحیم احمدوند از بقیه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت که فرم دعوتنامه دارند، خواست تا 30 آذر برای نام نویسی اقدام و فرم ها را تحویل تعاونیهای سهام عدالت شهرستان و استان دهند.
 وی گفت:  40 میلیون و 500 هزار دعوتنامه  تا پایان  پارسال به این سازمان رسیده است که این تعداد سهام دار نهایی محسوب می شوند.
 احمدوند از متقاضیان واجد شرایط خواست برای این که حقی از مشمولان طرح توزیع سهام عدالت ، ضایع نشود طبق آخرین مصوبه شورای اجرای اصل 44 ، تا 30 آذرماه  برای نام نویسی اقدام کنند و با ارسال مدارک به سازمان خصوصی سازی در جمع سهامداران نهایی سهام عدالت قرار گیرند.
 رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به شناسایی حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر کارگر فصلی برای توزیع سهام عدالت گفت: از این تعداد حدود یک میلیون نفر در گروههای قبلی سهام عدالت دریافت کرده اند و 2 میلیون و 300 هزار کارگر دیگر تاکنون سهام عدالت نگرفته اند که مقدمات واگذاری سهام عدالت به آنان فراهم شده است.

احمد وند اعلام کرد: در آینده نزدیک، برای نام نویسی این افراد  فراخوان می دهیم و فرم های دعوتنامه را برای آنان ارسال خواهیم کرد.
 سازمان خصوصی سازی پیش تر هم اعلام کرده بود: مشمولان دریافت سهام عدالت که برگه دعوتنامه نام نویسی در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت دریافت کرده اند، اگر تا پایان 30 اذرماه نام نویسی نکنند ، به منزله انصراف از دریافت سهام عدالت قلمداد خواهد شد

/ 0 نظر / 36 بازدید