اصلآ سهام عدالت چیست چه باید دانست

منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین  درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است . که به پاره ای از اهداف آن اشاره می کنیم                                                                      توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم ، به منظور تأمین عدالت اجتماعی .                                                                                                        متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی.

 ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد .

تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها .

 کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی .

  ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری .

افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن .

افزایش سطح عمومی اشتغال .  کاستن از بار مسئولیت ومدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی .

کار آمد ترکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی .                                        مشمولان طرح :مشمولان طرح عبارتند از 6 دهک جمعیتی کشور (42000000 نفر) از دارندگان پایین ترین درآمدها به بالا که صاحبان مشاغل مندرج در جدول زیر تا کنون به عنوان مشمولان طرح شناخته شده اند .                                                        مرحله اول :مشمولان طرح شهید رجایی معرفی شده از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از طریق کمیته مذکور  معلولان نیازمند تحت حمایت ، معیشتی مستمر سازمان بهزیستی و اعضای خانواده های آنان و آسیب دیدگان اجتماعی تحت حمایت  از طریق سازمان مذکور

رزمندگان فاقد شغل و درآمد معرفی شده از طریق نیروی مقاومت بسیج

مرحله دوم :روستائیان و عشایر از طریق هیأت های ماده 3 و ماده 4

مرحله سوم:

  کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی و بازنشستگان کشوری ، لشگری و تامین اجتماعی معرفی شده توسط دستگاه ذیربط یا دستگاه بازنشستگی مربوط

مرحله چهارم :  ایثارگران از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران

مرحله پنجم : زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار) با معرفی و تائید نهایی وزارت کار وامور اجتماعی

مرحله 6: خدام مساجد ، حسینیه ها و امام زاده ها از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه

مرحله 7:طلاب حوزه های علمیه با معرفی مرکز خدمات حوزه های علمیه

مرحله 8: بیماران خاص با تایید بیماری توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 مرحله 9: کارکنان ستادهای نماز جمعه با تایید شورای عالی سیاستگذاری ائمه جمعه

مرحله 10: خبرنگاران ، از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مرحله 11:دست اندرکاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت معرفی شده از طریق سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مربوطه

مرحله 12: قالیبافان از طریق مرکز ملی فرش ایران یا ادارات کل بازرگانی استان ها

مرحله 13:فعالان قرآنی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی

13:مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده با تایید سازمان زندانها و اقدامات تامینی

14- زنان سرپرست خانوار بی بضاعت با تایید سازمان بهزیستی کشور

15- مددجویان و کارکنان موسسات خیریه بر اساس تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور)

16- کارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی با تایید وزارت کار و امور اجتماعی

17-تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری با معرفی اتحادیه ذیربط در زمره عوامل شهرداریها

18-افراد کم درآمد (خوداظهاران) که در مراحل قبلی مشمول نشده اند با تایید وزارت رفاه وتامین اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی                                            واگذاری و تخصیص سهام عدالتپس از شناسایی مشمولان مراحل مختلف طرح توزیع سهام عدالت و مشخص شدن میزان سهام دریافتی هر شخص، شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی در کشور با حداقل سرمایه اسمی لازم توسط چند نفر از مشمولان به عنوان هیئت موسس تأسیس شده اند. در حقیقت یک تعاونی شهرستانی با ترکیب سهامداری مشمولان مراحل مختلف در چارچوب اساسنامه نمونه متحدالشکلی که وزارت تعاون تهیه نموده است ایجاد گردیده و مشمولان هر مرحله نیز به تدریج و از طریق تکمیل فرم های لازم به عضویت آن در می‌آیند. پس از آماده سازی و احصاء کامل کلیه اسامی هر مرحله از مشمولان به تفکیک تعاونی های هر شهرستان، اسامی مورد نظر به عنوان سهامداران تعاونی تلقی می شوند. از سویی هیئت موسس شرکت های سرمایه گذاری استانی مرکب از شرکتهای تعاونی عدالت‌ شهرستانی تاسیس شده در هر استان تعیین و مبادرت به تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) با حداقل سرمایه اسمی به نسبت مشمولان هر تعاونی نموده اند.
اساسنامه تیپ این شرکتها نیز توسط ستاد مرکزی سهام عدالت تصویب شده و در اختیار موسسین قرار گرفته و در تاسیس این شرکتها مورد استفاده است.

بخشودگی و تسهیلات اعطایی :   با توجه به موافقت مورخ 11/4/85 مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس جمهور و با عنایت به بند الف ماده34 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم .... ،50% قیمت سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی مشمول بخشودگی قرار گرفته است قیمت 50% دیگر سهام دو دهک مذکور و نیز بهای سهام چهار دهک بعدی با اقساط 10 ساله تقسیط شده است و با توجه به ماده 11 مصوبه شماره 104159/ت 36254 هـ مورخ 28/8/85 هیأت وزیران ، متناسب با میزان سود دریافتی ، وصول و تسویه می شود .

فروش اقساطی سهام عدالت به 6 دهک پایین درآمدی با توجه به ماده 11 مصوبه فوق شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود .

 با توجه به تبصره 1 ماده 34 قانون مذکور ، نقل و انتقال سهام یاد شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی از شمول مالیات نیز معاف است .

مستندات اجرای طرح  واگذاری سهام عدالت

 - اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و موافقت مقام معظم رهبری:       1 –   بند ج سیاست های ابلاغی اصل چهل و چهارم (44) مقام معظم رهبری(سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی) که با توجه به موارد زیر:                                                                     - ضرورت شتاب گرفتن رشد و تو سعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

 تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی

 آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند                                                                                    توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیقیت با استانداردهای بین المللی

 جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی  و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ گردیده است.

1- 2 -  ریاست محترم جمهوری در سال 1384طی نامه ای از مقام معظم رهبری درخواست توزیع گسترده سهام مشمول واگذاری طبق سیاستهای کلی اصل 44 را نمودند و معظم له نیز در پاسخ ضمن موافقت ، اجازه واگذاری و نحوه آن را ابلاغ فرمودند .  

2  -  مبانی قانونی:

2 – 1 - ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه که به دولت اجازه  می دهد " از تمام روشهای امکان پذیر به منظور واگذاری استفاده شود ".

2-2 -  اجازه و اختیار دولت بر اساس ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه که حسب ماده 9 قانون برنامه چهارم تنفیذ گردیده است ، که بخشی از آن به شرح زیر می باشد :

  تعیین و تصویب شرکت های قابل فروش و روش فروش

تصویب آئین نامه نظام اقساطی فروش

شیوه قیمت گذاری سهام ، تخفیف و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران

تصویب دستورالعمل های مربوط به اولویت های فروش سهام شرکت های قابل واگذاری

 تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قراردادهای واگذاری و سایراختیارات تفویضی .

2 – 3 - فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -                                                       3-مصوبات هیأت وزیران:

3 – 1 - اولین آیین نامه، مصوبه شماره 42389/ ت 33992ه مورخ 23/8/1384 هیأت وزیران

3 – 2 - دومین آیین نامه، مصوبه شماره 72683/ ت 34484 ه مورخ 17/11/1384 هیأت وزیران

3 – 3 - سومین آیین نامه طرح توزیع سهام عدالت، مصوبه شماره 104159/ت 36254 ه مورخ 28/8/1385 هیأت وزیران -                                                                            تصویب نامه شماره: 226037/1/63 ،  مورخ: 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

5 - مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، شامل چندین  مورد مصوبه

 

/ 0 نظر / 268 بازدید