پیگیری ثبت نام سهام عدالت

باسلام خدمت تمامی خوانندگان

بطور کلی ما سه گروه افرادمرتبط با موضوع سهام عدالت داریم

1-ثبت نام شدگانی که پس از دریافت دعوتنامه بامراجعه به تعاونیهای سهام عدالت مراحل ثبت نام را بطور کامل طی نموده اند که این گروه دارای برگ عضویت وسهامداری و به اصطلاح برگ سهام عدالت می باشند و هیچ مشکلی ندارند .

2-ثبت نام شدگانی که دعوتنامه دریافت کرده ولی به شرکتهامراجعه نکرده اند ویا هنوز دعوتنامه دریافت ننموده اند‘ این گروه با ارائه شماره ملی خود به تعاونی سهام عدالت محل ثبت نام وسکونت خود می توانند از وضعیت سهامداری خود مطلع شوند .

3-کسانی که جزئ آخرین گروههای مشمول دریافت سهام عدالت یعنی کارگران ساختمانی فصلی وروزمزد بوده اند که یا در سایت وزارت کار ثبت نام کرده اند یا در سایر مراجع ذیصلاح ومرتبط که اینها پس از اتمام این مهلت وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که لیست های متقاضیان را برای پالایش و تایید نهایی به سازمان خصوصی سازی ارسال می کند. هم اکنون کارگران ثبت نام کرده می توانند با استفاده از سایت وزارت کار و امور اجتماعی و بخش مربوط به ثبت نام از کارگران متقاضی سهام عدالت و با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری، از وضعیت تقاضای خود کسب اطلاع کنند. و منظر باشند تاپس از طی مراحل پالایش وچاپ دعوتنامه به آدرس و تلفنهایی که در فرم اولیه ثبت نام اعلان نموده اید اطلاع داده شود. بطور کلی بهترین راه پیگیری وضعیت سهامداری اطلاع از تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها و دبیرخانه های استانی سهام عدالت واقع در سازمانهای اقتصاد ودارایی استانهاست . 

/ 0 نظر / 42 بازدید