آغاز پرداخت سود سهام عدالت کارکنان دولت

              آغاز پرداخت سود سهام  عدالت کارکنان دولت

سود سهام عدالت 3100 نفر از کارکنان دولت در شهرستان فردوس از شنبه از طریق بانک کشاورزی پرداخت میشود  

/ 0 نظر / 28 بازدید