نرخ سود فروش اقساطی

بر اساس تصمیم شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44؛

نرخ سود فروش اقساطی سهام شرکتهای دولتی تغییر کرد

 

در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی افزایش نرخ سود فروش اقساطی سهام شرکتهای دولتی از 6 درصد به 12 درصد تصویب شد.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی؛ بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نرخ سود فروش اقساطی سهام شرکتهای دولتی از 6 درصد به 12 درصد تغییر کرد و از تاریخ 7/3/90 در کلیه معاملات فروش اقساطی سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید