نحوه پرداخت بدهی سهام عدالت به خزانه

نمایندگان مردم  در جلسه علنی شنبه12بهمن  ماه مجلس شورای اسلامی ، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه  93 کل کشور و در بحث بررسی جزء ز تبصره 3 این لایحه سازمان خصوصی سازی  را مکلف به پرداخت سودسهام عدالت  شرکت‌های سرمایه پذیر به خزانه داری کل کشور کردند.

براساس جزء ز بند 3 لایحه بودجه شرکت‌های سرمایه پذیر مکلف اند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل  44 قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

/ 0 نظر / 28 بازدید