نحوه دریافت سود سهام عدالت افرادی که هنوز پول خود را دریافت نکرده‌اند

خبرگزاری فارس: کارگزاری سهام عدالت اعلام کرد: سود سهام عدالت همه افرادی که در چهارمرحله پرداخت سود در شروع پرداخت هر مرحله به بانک تحویل و به حساب آنان واریز شده و می‌توانند با ارائه فیش و کارت ملی سود خود را از بانک‌ها دریافت کنند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، بر اساس اعلام کارگزاری سهام عدالت با توجه به اینکه در مجموع چهار مرحله‌ای که سود سهام عدالت توزیع شده، 953 هزار و 167 نفر سود خود را دریافت نکرده‌اند، سود سهام عدالت همه افرادی که در این چهار گروه قرار دارند و هنوز سود را دریافت نکرده‌اند از همان تاریخی که پرداخت سود هر مرحله آغاز شد به بانک و حساب آنها واریز شده است. بنابراین، اگر تا کنون سود را دریافت نکرده‌اند به دلیل عدم مراجعه افراد برای دریافت فیش بانک است، در نتیجه این افراد باید با دریافت فیش و مراجعه به بانک می‌توانند سود خود را دریافت کنند. نحوه مراجعه و دریافت سود افرادی که هنوز پولی به عنوان سود سهام عدالت دریافت نکرده‌اند به شرح زیر است. *نحوه دریافت سود از افراد تحت پوشش کمیته امداد بنابراین، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که 117 هزار و 621 هزار نفر آنها باقی مانده اند سود آنها در دست بانک بوده و با مراجعه به شرکت‌های تعاونی استا‌ن‌ها مراجعه و فیش خود را دریافت کنند، سپس فیش را با فیش به یکی از بانک‌های کشاورزی، پست بانک و سپه مراجعه و سود را دریافت کنند. *پرداخت سود روستائیان و عشایر در بانک ملی بر اساس این گزارش، در مرحله دوم پرداخت سود سهام عدالت از 5 میلیون و 483 هزار و 250 نفر روستائیان و عشایر 38 هزار و 756 نفر سود خود را دریافت نکرده‌اند، با توجه به اینکه از زمان شروع پرداخت، سود سهام عدالت این دوره در دست بانک بوده این افراد می‌توانند با مراجعه به دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی استانی فیش خود را گرفته و با ارائه به بانک‌ ملی سود سهام عدالت را دریافت کنند. *دریافت سود مشمولان آموزش‌و پرورش با ارائه کارت ملی بر اساس این گزارش کارکنان آموزش پرورش نیز که تعداد مشمولین دریافت سود سهام آنها 3 میلیون و 191 هزار و 49 نفر بوده و 365 هزار و 945 نفر باقی‌مانده است، بازنشستگان آموزش و پرورش با ارائه کارت ملی به بانک صادرات و شاغلین به بانک ملی مراجعه و سود خود را دریافت کنند. لازم به ذکر است، کارکنان آموزش‌و پرورش(شاغلین و بازنشستگان) سود خود را بدون نیاز به فیش و تنها با ارائه کارت ملی دریافت کنند. *بانک سپه و کشاورزی آماده پرداخت سود سهام عدالت بر اساس اطلاعات موجود، تعداد 430 هزار و 845 نفر بازنشستگان دستگاه اجرایی که در مرحله چهارم سود خود را دریافت نکرده‌اند نیز می‌توانند فیش خود را از شرکت‌های تأمین اجتماعی و شرکت تعاونی هر شهرستان دریافت و با ارائه آن به بانک سپه و کشاورزی سود خود را دریافت کنند

/ 0 نظر / 28 بازدید