سهام عدالت کارگران

یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری سهام عدالت  است اما  متاسفانه در طول چند سالی که از طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد درصد کمی از کارگران موفق به دریافت سهام عدالت شده اند و بسیاری از کارگران ثبت نامی به ویژه کارگران ساختمانی سهام نگرفته اند که انتظار می رود هرچه سریعتر این مساله از سوی مسئولان امر پیگیری و مطالبات جامعه کارگری در این بخش نیز محقق شود ‘ کما اینکه استحقاق دریافت سهام عدالت اکثر کارگران از بسیاری از گروههایی که تا کنون سهام دریافت کرده اند بیشتر است ولی بدلایل بسیاری ازجمله عدم متولی شناسایی و ثبت نام کارگران تعدد نوع کار وکم لطفیهای گاهآ نا عمد باعث شده تا این قشر در اولویتی که حق آنهاست قرار نگیرند و بساری از آنها از این غافله عقب بمانند.

 دولت  قبلی زحمات زیادی در خصوص سهام عدالت کشید و وعده های بسیاری را درباره سهام عدالت به کارگران داد ولی نتوانست به تمام آنها جامه عمل بپوشاند ولی   امیدواریم این مسائل و مشکلات  به زودی برطرف شود و تمامی کارگران از سهام عدالت برخوردار شوند. کارگران به عنوان آخرین گروه اجتماعی در نوبت دریافت سهام عدالت قرار گرفته اند و اقدام برای واگذاری سهام عدالت به گروههای مختلف کارگری، اولین برنامه رسمی دولت در جهت واگذاری سهام عدالت آنان محسوب می شود.  طبق برنامه ریزی اولیه پس از انجام واگذاری سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی، کارگران قراردادی و رسمی نیز در نوبتهای بعدی دریافت قرار می گیرند. اما اکنون بخش عظیمی از کارگران  کارگران فصلی و ساختمانی به دلیل نداشتن کد بیمه ای خود نمی توانند سهام عدالت دریافت کنند که از دولت خواستاریم این مشکل را برطرف کند.

/ 0 نظر / 28 بازدید