دارندگان سهام عدالت از سود این سهام محروم نشده اند اما قرار است فعلا سود این سهام به عنوان پرداخت اقساط مالکیت در نظر گرفته شده و توزیع نشود.

 سید شمس الدین حسینی،وزیر امور اقتصادی ودارایی، در خصوص سود سهام عدالت با بیان آنکه در ابتدا افرادی که سهام عدالت را دریافت می کردند سود سهامشان را نیز می گرفتند و این مسیر نیز ادامه داشت، افزود: پس از ابلاغیه برنامه پنجم توسعه، سود سهام عدالت به جهت پرداخت اقساط مالکیت به مردم ارایه نمی شود.

وی در توضیح این مطلب گفت: سهامداران در گذشته سود را دریافت و سپس اقساط آن را پرداخت می کردند اما هم اکنون ابتدا اقساط مالکیت پرداخت می شود و سپس سود توزیع می شود.

حسینی گفت: سهامداران از زمان سهامداری از حقوق مربوط بهره مند می شوند.وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان آنکه ، اصولی در قالب سیاست های کلی در پایان دولت هشتم تدوین و آیین نامه توزیع ثروت نیز تصویب شد، اظهار داشت : در دولت نهم نیز با توجه به گرایش هایی که رییس جمهوری و دولت در خصوص اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توزیع ثروت و مشارکت حداکثر مردم داشتند، توزیع سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت.